Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ร่วมพิธีเปิดการจัดระเบียบแพ บริเวณท่าน้ำหน้าเมือง

ร่วมพิธีเปิดการจัดระเบียบแพ บริเวณท่าน้ำหน้าเมือง
189038787 4054434634670789 2384005881200458940 n

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณท่าเรือ เกาะรัตนกาญจน์ อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดการจัดระเบียบแพ บริเวณท่าน้ำหน้าเมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบแพให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการเผยทัศนียภาพอันสวยงามของการบรรจบกันของแม่น้ำหลัก 3 สาย ตลอดจนสามารถพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว และบริเวณใกล้เคียงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในจังหวัดกาญจนบุรี สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องที่ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการทำให้แม่น้ำมีความสะอาด เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว

 

189090174 4054435104670742 7381109385154834994 n 186541708 4054434921337427 1041936551305712675 n

186450635 4054434981337421 4678075734377071960 n 187945883 4054435258004060 7968097084745671523 n