Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี198218123 4089026277878291 2485344368575144896 n

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ จุดชมวิวสังขละบุรี อ.สังขละบุรี
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 อำเภอสังขละบุรี ภายใต้โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับทราบปัญหาทุกพื้นที่ในอำเภอสังขละบุรี และแนวทางแก้ไข พร้อมทั้ง เสนอโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ดังนี้

1.โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว
2. การจัดการสัตว์จรจัด
3.โครงการบริหารขยะมูลฝอยรวม
4. ส่งเสริมอาชีพ(ตลาดออนไลน์)
5. การสาธารณูปโภค
6. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
7. การจัดการศึกษาออนไลน์
8. ปัญหาความเดือดร้อนอื่น เช่น ที่ดินทำกิน ป่าไม้ เป็นต้น

197892041 4089024281211824 8310978199828155262 n 198567455 4089024971211755 6862356486562597612 n

199037266 4089026424544943 6727619389790527187 n 189133534 4089027247878194 7789399599572351141 n
ภาพการประชาคม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อ.สังขละบุรี

ภาพการลงพื้นที่รับทราบปัญหาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.