Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

วันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561

วันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

วันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมวางพวงมาลัยถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.00 น.) ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการในสังกัดฯ  เข้าร่วมวางพวงมาลัยถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 โดยมีนายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีถวายสักการะ และนำกล่าวสดุดีฯ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด ทรงถือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญ    สำหรับชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะสำหรับนักกฎหมาย ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เองเพื่อให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้น ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ รวบรวมกฎหมาย และคำพิพากษาฎีกาพร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายต่างๆ ทรงสร้างรากฐานโดยการก่อตั้งการศึกษานิติศาสตร์ ขึ้นในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ จึงทรงได้รับยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" และเรียกวันที่ ๗ สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ทุกปีว่า "วันรพี"

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

พิทยา -/ภาพข่าว