Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการสงกรานต์ท่าน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

โครงการสงกรานต์ท่าน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

278775535 369273821896377 7777231031606983834 n

 

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสงกรานต์ท่าน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดงานครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ฯ ซึ่งภายในงานได้มีการแห่ริ้วขบวนบุปผชาติอันวิจิตรงดงาม ทั้ง 13 อำเภอ มีพิธีสรงน้ำพระแบบไทย และสรงน้ำพระผ่านลำไม้ไผ่แบบชาวไทยเชื้อสายมอญ อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่คงความเป็นพื้นบ้านของชาวจังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี