Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

กิจกรรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งสู่การเป็นผู้นำสตรี ๒๐๒๒”

กิจกรรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งสู่การเป็นผู้นำสตรี ๒๐๒๒”
279019754 371510918339334 9165482875951716999 n

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมายนายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงษ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัด อบจ.กาญจนบุรีรักษาราชการแทนปลัด อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งสู่การเป็นผู้นำสตรี ๒๐๒๒” ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการของสตรีทั้ง ๑๓ อำเภอ และมีการประกวดอาหารพื้นบ้าน “สานศิลป์ ถิ่นกาญจน์” โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 279007475 371511095005983 3240428919243694066 n 279069466 371510801672679 4760897587513469174 n 279046838 371511051672654 6170773000098501705 n