Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา

ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา
279026145 371513668339059 3909721161783337525 n

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมายนายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงษ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัด อบจ.กาญจนบุรีรักษาราชการแทนปลัด อบจ.กาญจนบุรี สิบเอก ชาญโรจน์ ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.กจ.๑ (บ้านเก่าวิทยา) นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑-๔ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป โดยมีนายไพรัช กรบงกชมาศ อาสาสมัครส่วนกลางองคมนตรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 278921064 371513911672368 8171016764275905045 n 278997871 371513725005720 479331018450740058 n 279030469 371513715005721 2871267502699494216 n
279030979 371513831672376 1424346910039498399 n 279026572 371513861672373 8057406575926220689 n 278999452 371513801672379 2003516290238491614 n