Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ให้โอวาท พูดคุย และมอบกำลังใจให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกซ้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔

ให้โอวาท พูดคุย และมอบกำลังใจให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกซ้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔

 

279350526 374699534687139 8860492206606221823 n

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://kanpao.go.th/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/3612-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91%E0%B9%94#sigFreeId86d64f110d

 

 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายนายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ให้โอวาท พูดคุย และมอบกำลังใจให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกซ้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ "ทุ้งฟ้าเกมส์" ในระหว่างวันที่ ๒ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีนางกิรดา ลำโครัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะนักกีฬา ผู้ฝึกซ้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับโอวาท พูดคุย และกล่าวขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้การสนับสนุนในการร่วมแข่งขันในครั้งนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จัดส่งผู้สูงอายุของจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เล่นกีฬาและออกกำลัง ส่งผลให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจแจ่มใส่ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาและยกระดับการกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต ของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย