Get Adobe Flash player

การประชุมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports Tourism

การประชุมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports Tourism
279490321 375927254564367 5914929025680286845 n

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอรรถวิท รักจำรูญ เลขานุการนายก อบจ.กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports Tourism ร่วมกับ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม ประธานชมรมกีฬากรีฑาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมวิ่งฯ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) สร้างกระแสให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น โดยนางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัด อบจ.กาญจนบุรี รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.กาญจนบุรี และข้าราชการกองการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

279007539 375927231231036 7395144693857121093 n279272396 375927361231023 5301896681551703217 n
279466232 375927371231022 6457032770448818113 n279524597 375927497897676 6937378065697372573 n