Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมหารือการร่วมดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมหารือการร่วมดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดกาญจนบุรี

278956130 370923358398090 7382529905364326856 n

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการร่วมดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ นางทิพาวรรณ หอศิวาลัย รองผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและผู้แทนจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

278946756 370925158397910 5425966496432011366 n278944348 370923655064727 8904947732735479525 n
278938207 370923475064745 4999224356686735312 n278934886 370923938398032 2072881641983497197 n