Get Adobe Flash player

นายกมอบนโยบายและข้อสั่งการในการบริหารจัดการเรื่องการสนับสนุนเครื่องจักรกล

นายกมอบนโยบายและข้อสั่งการในการบริหารจัดการเรื่องการสนับสนุนเครื่องจักรกล279748100 378462644310828 7651520793340772105 n

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบนโยบายและข้อสั่งการในการบริหารจัดการเรื่องการสนับสนุนเครื่องจักรกล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ พร้อมตอบข้อซักถาม โดยมีหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่ายการโยธา หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง เละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับมอบนโยบาย ฯ ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
279862812 378462744310818 4639715948463956719 n279788722 378462940977465 2933551309318286119 n279820172 378462834310809 3477862393326404354 n