Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการรักษ์สุขภาพกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒

โครงการรักษ์สุขภาพกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒

 

โครงการรักษ์สุขภาพกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการรักษ์สุขภาพกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร อำเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์สุขภาพกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากโรคภัยต่างๆตลอดจนเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมการบริโภค อาหาร การออกกำลังกาย และการบริหารความเครียดได้อย่างถูกต้องต่อไป จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมในแบบการออกกำลังกายแบบ Line Dance ซึ่งเป็นกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ ผสมผสานระหว่างลีลาศและแอโรบิค ที่สามารถเต้นตามได้ง่ายและเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยบริหารสมอง เพิ่มความจำ ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้นสร้างความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียดทำให้อารมณ์ดีขึ้น ไม่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า และที่สำคัญช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้รับบริการที่ดีและสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ โดยในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติออกกำลังกาย Line Dance ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

...............................................................................................................

ฐิติยา-/ข่าว-/พิมพ์

พิทยา/สุวรรณา- /ภาพข่าว