Get Adobe Flash player

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
282879624 390833233073769 245245088015430800 n

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและการให้บริการแก่เยาวชนและประชาชน และร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถดำเนินตามภารกิจหลักขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี นายชูศักดิ์ แม้นทิม นายพิสิฐษ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
280871532 390833509740408 4082378322738412852 n283114244 390833423073750 8247727920014930187 n

283283427 390833329740426 4582891502459692611 n283100564 390833556407070 9110854534616977864 n283037107 390833339740425 3309297948182091160 n