Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

กิจกรรมการมอบทุนประกอบอาชีพ และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แก่ผู้ประสบภัย

กิจกรรมการมอบทุนประกอบอาชีพ และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัย

 

IMG 7335

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาค 3330 โรตารีสากล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ธนาคารกรุงไทยกาญจนบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกาญจนบุรี และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมการมอบทุนประกอบอาชีพ และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แก่ผู้ประสบภัย

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ และพื้นที่หมู่ 2 บ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบทุนประกอบอาชีพและค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้นายวาทิตย์ ทวีนพคุณ ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพัดบ้านเรือนเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

...............................................................................................................

พิทยา -/พิมพ์-/ภาพข่าว-/ข่าว