Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

47492740 2399165586969895 7284986183011008512 o

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 (เวลา 08.00 น.) ที่อาคารบริการศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเข้าร่วมประกวดภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นโปร่งใส สุจริต ยึดมั่นแนวคิดธรรมาภิบาล” ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาทุจริต ตลอดจนเป็นกลไกให้หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้คนไทยรับรู้ตื่นตัวไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต การสร้างวัฒนธรรมสุจริต และเพื่อให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงการดำเนินการ   และความพยายามแก้ไขปัญหาทุจริตของประเทศไทย

...............................................................................................................

สุธาทิพย์-/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว