Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

กิจกรรมการออกร้านกาชาด ภายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดประจำปี 2561

กิจกรรมการออกร้านกาชาด ภายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดประจำปี 2561

IMG 0201

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาด ภายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 (เวลา 18.00 น.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาด ภายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาด ประจำปี 2561 โดยร่วมกัน มอบของรางวัลแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม กับกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชน ที่เดินเข้าเที่ยวชมงาน สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดประจำปี 2561 เป็นจำนวนมาก

...........................................................................................................

สุวรรณา,พิทยา /-ภาพข่าว

สุวรรณา/พิมพ์/-ข่าว