Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม “BiKe อุ่นไอรัก”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม “BiKe อุ่นไอรัก”

 

CIMG4415

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมBike อุ่นไอรัก”จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 (เวลา 13.00 น.) ที่บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วย นายนพดล สงวนพันธ์.รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมBike.อุ่นไอรัก” จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนำปั่นจักรยานออกจากจุดเริ่มต้น ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในระยะทาง 29 กิโลเมตร ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม จาก 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนกว่าหนึ่งหมื่นคน โดยชาวจังหวัดกาญจนบุรีผู้ร่วมกิจกรรมต่างร่วมใจสวมใส่เสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก”และเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

...........................................................................................................

สุธาทิพย์,ฐิติยา /-ภาพข่าว

สุวรรณา/พิมพ์/-ข่าว