Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕62

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562

 

20190118 072723

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งพระองค์ท่านทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญด้วยการกระทำศึกสงคราม โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ รวมทั้ง ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

.............................................................................................................

ฐิติยา -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว