Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

กิจกรรมมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

กิจกรรมมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

 

IMG 3885

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ภาค 3330 โรตารีสากล องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) ที่บ้านกองม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก ให้นายวาทิตย์ ทวีนพคุณ ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต อ.สังขละบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมมอบบ้านในครั้งนี้

...........................................................................................................

พิทยา -ข่าว/-พิมพ์/-ภาพข่าว