Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

กิจกรรมมอบอุปกรณ์สร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมมอบอุปกรณ์สร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองลู

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

51783099 2443461692540284 3491294974077566976 o

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาค 3330 โรตารีสากล และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์สร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่นางมะซองเหมี่ย ไทรสังขเจติยกุล อายุ 81 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และนางสมหมาย เอี่ยมคล้าย อายุ 68 ปี หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกบ ตำบลหนองลู จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และนายนายภูวพล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลูร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับการมอบวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและมีฐานะยากจน ให้ได้มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำพาไปสู่สุขภาพพลานามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

...........................................................................................................

พิทยา -ข่าว/-พิมพ์

 สุวรรณา -ภาพข่าว