Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

งานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๔๖๒

งานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๔๖๒

IMG 5519

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 (เวลา 07.00 น.) นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี สำหรับงานพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ได้ ทรงมีต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีในการสร้างเมืองกาญจนบุรี จนเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน ทรงโปรดวางศิลาฤกษ์ ให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรี ณ บริเวณบ้านปากแพรก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2374

 

...........................................................................................................

พิทยา -/ข่าว-/พิมพ์

ฐิติยา -/ภาพข่าว