Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

IMG 5897

 

 

 

     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 (เวลา 07.00 น.) นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5.เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ท่านทรงวางรากฐานนำไปสู่การพัฒนาแบบการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในอดีตจนถึงปัจจุบัน

...........................................................................................................

ฐิติยา -/ข่าว-/พิมพ์

สุธาทิพย์ -/ภาพข่าว