Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

 

IMG 6010

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม2562 (เวลา 13.00 น.) ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณศาสนสถานซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ร่วมกับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบพระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) โดยมีนายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

...........................................................................................................

ฐิติยา -/ข่าว-/พิมพ์

พิทยา -/ภาพข่าว