Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

งานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

งานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

 

CIMG4615

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

          เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น..ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทน นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันและราชวงศ์จักรีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

...........................................................................................................

ฐิติยา -/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว