Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีทำน้ำอภิเษก

พิธีทำน้ำอภิเษก

56874550 2300280783369747 4567759334896828416 o

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี

          เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)  พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.กาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายจีระศักดิ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี

          ทั้งนี้ น้ำอภิเษกที่อัญเชิญมาจากแม่น้ำสามประสบ อำเภอสังขละบุรี แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรี จะเก็บรักษาไว้ภายในพระอุโบสถ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ต่อไป

...........................................................................................................

ฐิติยา -/ข่าว-/พิมพ์

สุวรรณา -/ภาพข่าว