Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งพระองค์ท่านทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญด้วยการกระทำศึกสงคราม ทรงอุทิศพระวรกายทำราชการสงคราม เกือบตลอดรัชสมัย ซึ่งพระบรมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นแผ่ไพศาล ทำให้อริราชศัตรูเกิดความยำเกรงในอำนาจ ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ รวมทั้ง ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว