Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

DSC 1853

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 1.สิงหาคม 2562.เวลา 16.20.น. ที่ห้องแสดงใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

พิทยา -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว