Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเพื่อออกแบบทดสอบการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Kanpao English Room

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเพื่อออกแบบทดสอบการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Kanpao English Room

 

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อออกแบบทดสอบการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Kanpao English Room สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออก ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น โดยกำหนดจัดการแข่งขันฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2605489806337471&type=3

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฐิติยา -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว