Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบทิพยนาวาอาชาไนย บริเวณพระอุโบสถ และบริเวณแพให้อาหารปลาริมน้ำให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย ทรงศึกษาวิชาการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปกครองได้แก่ ตำราพิชัยสงคราม การฝึกอาวุธ วิชาคหกรรม โหราศาสตร์ และทรงโปรดวิชาภาษาต่างประเทศเป็นพิเศษ พระองค์ท่านทรงมีความเชียวชาญในวิชาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์อย่างมาก ปวงชนชาวไทยจึงได้ถวายพระราชสมัญญา ให้พระองค์เป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2632417050311413&type=3

...............................................................................................................

สุธาทิพย์-/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว