Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบบ้าน 60 หลัง ให้ผู้ปลูกบ้านรุกล้ำแม่น้ำแควใหญ่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบบ้าน 60 หลัง ให้ผู้ปลูกบ้านรุกล้ำแม่น้ำแควใหญ่

75322584 2657381084481676 1893272174496579584 o

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบบ้าน 60 หลัง ให้ผู้ปลูกบ้านรุกล้ำแม่น้ำแควใหญ่

        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.40 ณ บริเวณสวนสาธารณะลิ้นช้าง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบบ้าน 60 หลังให้ผู้ปลูกบ้านรุกล้ำแม่น้ำแควใหญ่ ในโครงการแก้ปัญหาความเดือนร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากการปลูกบ้านรุกล้ำแม่น้ำแควใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่บริเวณลำน้ำแควใหญ่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงและการมอบกุญแจบ้าน  ให้ผู้เข้าอาศัย