Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการติดตามโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโรงงานกระดาษไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการติดตามโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโรงงานกระดาษไทย

75204491 2657341597818958 5989506398793236480 o

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการติดตามโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโรงงานกระดาษไทย

        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.10 ที่ บริเวณลานหน้าโรงงานกระดาษไทย อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการติดตามโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโดยพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทย พร้อมร่วมพบปะพี่น้องประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี