Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีทางศาสนาและบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

พิธีทางศาสนาและบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทางศาสนาและบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีทางศาสนาและบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562 ดังนี้

- เวลา 07.30 น. บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

- เวลา 07.45 น. บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 3

- เวลา 08.30 น. บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว

- เวลา 09.00 น. พิธีทางศาสนา ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว

ในการนี้ มีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง

สำหรับงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกิดการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาขนในพื้นที่ต่อไป

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2668892093330575&type=3

...............................................................................................................

สุธาทิพย์-/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว