Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

พิธีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 และชมการแสดง แสง เสียง จำลองเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 รอบปฐมทัศน์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น ที่บริเวณลานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดร้านกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน มีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จากนั้น เวลา 18.30 น. ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมพิธี และร่วมชมการแสดง แสง เสียง จำลองเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชุด “สะพานข้ามแม่น้ำแควรอยจารึกสู่สันติภาพ”

สำหรับงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกิดการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาขนในพื้นที่ต่อไป

 https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2669488243270960&type=3

...............................................................................................................

สุธาทิพย์-/ข่าว-/พิมพ์

พิทยา -/ภาพข่าว