Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทน นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการในสังกัดองค์การบริหาร   ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี พลตรี ไตรจักร นาคะไพบูลย์ ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เช่น ทรงริเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นแทนวัดประจำรัชกาล ได้แก่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งในปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้จักออมทรัพย์และเพื่อความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ด้านวรรณกรรมและหนังสือพิมพ์ทรงส่งเสริมให้มีการแต่งหนังสือ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสรขึ้น นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นผู้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เป็นต้น

 

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2671006316452486&type=3

...............................................................................................................

สุธาทิพย์-/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว