Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้(11 มกราคม 2563 ) เวลา 08.00 น. ที่สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 เป็นจำนวนมาก

สำหรับงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง ให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยบูธกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการคิดส์ดี มีพลัง กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมนันทนาการ การแสดงของเด็กและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี การแสดงยุทโธปกรณ์ การมอบของขวัญของรางวัล   อาหารและเครื่องดื่มจากหน่วยงาน ส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2720945444791906&type=3

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว