Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งพระองค์ท่านทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญ ด้วยการกระทำศึกสงครามตั้งแต่พระชันษาเพียง 20 พรรษา และต่อเนื่องเกือบตลอดรัชกาลของพระองค์ โดยมิได้หวาดหวั่นต่ออริราชศัตรู ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในฐานะตัวจำนำประเทศราช ทรงเป็นจอมทัพไทย กระทำการรบชนะข้าศึกในหลายครั้ง ทรงประกาศอิสรภาพ ทรงกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยทำให้ราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรือง จนได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และได้รับสมัญญานามว่า “มหาราช” โดยมีนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน

...............................................................................................................

ฐิติยา -/พิมพ์-/ข่าว-/ภาพข่าว

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2728154240737693&type=3