Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

งานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๔๖๓

 งานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๔๖๓

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”.โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี สำหรับงานพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3.ที่ได้ทรงมีต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีในการสร้างเมืองกาญจนบุรีจนเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน และทรงโปรดวางศิลาฤกษ์ให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรี ณ บริเวณบ้านปากแพรก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2374

...............................................................................................................

ฐิติยา -/พิมพ์-/ข่าว-/ภาพข่าว

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2771898129696637&type=3