Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.กาญจนบุรี

อบจ.กาญจนบุรี สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่น ในกิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองตากยา 

141846697 3154094878027066 597250777810317767 o