Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

การประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ รร.ในสังกัด เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.กาญจนบุรี

การประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ รร.ในสังกัด 

160659093 3835237759923812 2517323754261551952 n

วันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมนพรัตน์ 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ รร.ในสังกัด เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.กาญจนบุรี ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียน เพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียนให้ได้ในระดับสากล และเป็นกำลังของชาติที่ดีต่อไป

   160614325 3835237623257159 1358950603707067939 n               160608203 3835237866590468 2807164008322592279 n 

   161168838 3835237169923871 9039060748228473023 n               160794764 3835237346590520 6010310261664811042 n