Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

ประชุมแผนดำเนินงานพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ประชุมแผนดำเนินงานพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

175642932 3939896406124613 8847046785486095598 n

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมาย นางสาวณภัทรา กมลรักษา เลขานุการนายก อบจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอรรถวิท รักจำรูญ เลขานุการนายก อบจ.กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแผนดำเนินงานพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีนายพรรษา สายทอง ส.อบจ. ท่ามะกา เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมนพรัตน์ 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

   175118296 3939897902791130 883353653575493507 n               175589873 3939899452790975 3067490358213573650 n 

   175993411 3939900192790901 8806812266521415340 n