Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของพื้นที่ราชพัสดุฯ (แปลงโรงงานกระดาษ)

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของพื้นที่ราชพัสดุฯ (แปลงโรงงานกระดาษ)

179862945 3971137363000517 8629431910882299330 n

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. 

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของพื้นที่ราชพัสดุฯ (แปลงโรงงานกระดาษ) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอบจ.กาญจนบุรี ณ ห้องประชุมนพรัตน์ 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

180355734 3971181729662747 4385696193449317474 n