Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

ผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบเชิงรุก ของอบจ.กาญจนบุรี

ผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบเชิงรุก ของอบจ.กาญจนบุรี 

185632061 4008595272588059 7055504418872081949 n

จากการตรวจของทีมปฏิบัติการของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ที่ได้ทำการเก็บตัวอย่าง Swab เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ด้วยหลักการ Realtime RT-PCR ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รวมจำนวน 394 ราย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นั้น

ทางโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้รายงานผลของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งมีผลเป็นลบ “ไม่พบผู้ติดเชื้อ” นั่นหมายถึง 1 คนปลอดเชื้อ = 1 ครอบครัวปลอดภัย โดยการตรวจในครั้งนี้เป็นนโยบายการจัดการองค์กรที่นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรีได้มอบหมายไว้ ในการจัดการองค์กรด้านสาธารณสุขเพื่อบุคลากรภายใน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ อบจ.กาญจนบุรี ยังคงให้บุคลากรในสังกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการต่อไป

#อบจกาญจนบุรี

182280526 4003304749783778 6501867504203330616 n  182346532 4003304759783777 3189007253396001122 n

ภาพอบจ.กาญจนบุรี ตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบเชิงรุก