Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2564

การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2564

187248069 4024400131007573 7400045462259525908 n

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามการบริหารงานในแต่ละส่วนราชการและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

186541719 4024397581007828 4886158684403682562 n  186524129 4024399437674309 719814200810676131 n