Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

การประชุมเพื่อหารือ แนวทางการดำเนินโครงการย้อนรอยตำนาน สืบสานวัฒนธรรมกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี

การประชุมเพื่อหารือ แนวทางการดำเนินโครงการย้อนรอยตำนาน สืบสานวัฒนธรรมกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี

P1130010

 

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดการประชุมเพื่อหารือ แนวทางการดำเนินโครงการย้อนรอยตำนาน สืบสานวัฒนธรรมกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี โดยมีนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ตัวแทนภาคประชาชนและภาคราชการ จาก 20 ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมสมัยอยุธยา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี