Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

การประชุมเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การประชุมเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
196860410 4082775191836733 5934737663080353262 n

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยการลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเป็นอำเภอแรก ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒
197031316 4082775155170070 104830904610118346 n 196900144 4082775255170060 8359547817247084886 n