Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

อบจ.กจ. ลุยเดินเท้าขนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเป็นครั้งที่ 2 ที่บ้านเกาะสะเดิ่ง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี

 

อบจ.กจ. ลุยเดินเท้าขนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเป็นครั้งที่ 2 ที่บ้านเกาะสะเดิ่ง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://kanpao.go.th/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88/345-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%95-%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%88-%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#sigFreeIdd653a1b9b4

วันนี้ 8 สิงหาคม 2561 ที่บ้านเกาะสะเดิ่ง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบภารกิจให้ นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายก อบจ.กาญจนบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัด อบจ.กาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นำข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ.กาญจนบุรี เป็นผู้แทนผู้มีจิตศรัทธา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเป็นครั้งที่ 2 
โดยนำคณะเดินเท้า ขนถุงยังชีพ เข้าไปยังหมู่บ้านและมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน ณ บ้านเกาะสะเดิ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย และตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือในภายหลังต่อไป