Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

ต้อนรับศึกษาดูงาน เรื่อง ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์ โดยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่(อกขร.พื้นที่)

ต้อนรับศึกษาดูงาน เรื่อง ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์ โดยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่(อกขร.พื้นที่)

IMG 7724

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://kanpao.go.th/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88/484-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88#sigFreeId21ed14e04b

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนาย รังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับศึกษาดูงาน เรื่อง ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์ โดยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่(อกขร.พื้นที่)โดยในครั้งนี้ทางคณะศึกษาดูงานโดยนาย อำพล จินดาวัฒนะ ประธานอนุกรรมการติดตาม ได้ลงพื้นที่เพื่อเยียมชมโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี และเมืองเก่า จากนั้นได้ร่วม รับฟังการนำเสนอข้อมูล ประวัติความเป็นมา และแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวกาญจนบุรี ต่อกรณีที่โรงงานกระดาษและกระขวบการจัดทำแผนแม่บท ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั่น 5 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิทยา -/พิมพ์-/ภาพข่าว

สุวรรณา -/ข่าว