Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

          วันที่ 7 พ.ย. 2561 (เวลา 10.30 น.) ที่ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนุบรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายก.อบจ.กจ. พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายก.อบจ.กจ. นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.กจ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ "อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในบทบาทการพัฒนาพื้นที่แปลงโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี และบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม"