Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี

 

51567784 2441277066092080 6859534036998553600 o

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายกอบจ.กาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายก อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี