Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

อบจ.กจ. ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.ไทรโยค

อบจ.กจ. ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.ไทรโยค

 

IMG 5471

 

 

 

 

วันนี้ 6 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ บริเวณข้างวัดเขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟไหม้ โดยมอบหมาย นางสาว รุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจัวหวัดกาญจนบุรี และนายวรากร ประทุมนันท์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมคณะ เข้าพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมด้วยสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวัสดุที่เสียหายออกจากพื้นที่ และเบื้องต้นได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว