Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

โครงการประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

โครงการประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

 

57104134 2487412134811906 3083870278980206592 o

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่วัดหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายก อบจ.กาญจนบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง อ.หนองปรือ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในโครงการนี้ อบจ.กาญจนบุรี ได้ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดมายาวนานของ อำเภอหนองปรือให้คงอยู่ ต่อไป